Mini Kit

Velleman Animated LED Smiley Mini DIY Kit
Velleman Spinning LED Wheel Mini DIY Kit
Velleman Kitchen Timer Mini DIY Kit
Velleman IR Light Barrier Mini DIY Kit
Velleman LED Running Light Mini DIY Kit